Proč si psát deník

V tomto článku vám vysvětlím, proč je dobré vést si deník, v čem spočívá přínos toho, že si ho budete psát rukou, a jaké benefity obecně vám může přinést psaní.

If you can’t write clearly, you probably don’t think nearly as well as you think you do.”
Kurt Vonnegut

(„Pokud neumíte psát jasně, pravděpodobně nemyslíte tak dobře, jak si myslíte.“) 

Co je psaní

Uvažujete o tom, že si začnete psát deník, a přemýšlíte, k čemu by vám mohl být dobrý?

Než budete číst dál, zamyslete se nad tím, co pro vás osobně znamená psaní a jak byste někomu vysvětlili, co psaní je. Vezměte si na pomoc tužku a papír a zapisujte si klíčová slova, která vás při tvoření jednoduché definice psaní napadnou.

Váš seznam možná obsahuje výrazy z následujících odstavců, kde objasňuji, jak psaní chápu já a k čemu ho používám:

Psaní je způsob komunikace, jehož cílem je zaznamenat určité sdělení. Je to nástroj umožňující zprostředkovat jazyk pomocí grafických znaků, které v uspořádaném systému představují písmo. Písmo umožňuje zachování jazyka, kultury i zaznamenání dějin.

Psaní je zároveň proces. Na jeho začátku je autor, který tvoří psaný text s tím účelem, aby si jeho sdělení mohl přečíst čtenář. Lidé mají pro psaní nejrůznější důvody: korespondence, zaznamenávání příběhů, publikování, zapisování poznámek nebo vedení deníků.

Různé typy textů jsou úzce spojené s funkčními styly, tj. způsoby vyjadřování, které autor volí s ohledem na účel sdělení a  publikum. Označení styl se také používá ve významu sloh. Toto slovo možná máte spojené s hodinami češtiny ve škole, kdy jste se učili psát různé slohové útvary: popis, vypravování, referát, úvahu atd. Vzpomínáte?

 

Psaní deníku

Textem, který má svoje specifika, je deník jako výsledek zaznamenávání informací v časovém sledu, tedy chronologicky. S ohledem na svůj hlavní účel může mít různé podoby: stravovací deník, tréninkový deník, cestovatelský deník, reflektivní deník nebo třeba spisovatelský autorský deník.

Osobní deník, o kterém je tento článek, slouží k zapisování prožitých událostí, zaznamenávání zážitků, myšlenek, pocitů, dojmů a podobně. Jedním z jeho specifik je, že autor a čtenář jsou obvykle jedna a táž osoba, tj. osobní deník si píšeme pro sebe, bez úmyslu dávat ho někomu číst. Proto se nemusíme trápit ani stylem, ani gramatikou, ani tím, jak naše písmo vypadá. 

Deník se může stát pomocníkem pro řešení problémů, určení nového životního směru nebo nalezení duševní rovnováhy, zejména pokud  témata zápisků souvisejí s následujícími otázkami:

Potřebujete uvolnit nahromaděné emoce?

Tíží vás problémy, se kterými se nechcete svěřovat jinému člověku?

Chcete si urovnat myšlenky v hlavě?

Hledáte způsoby,  jak se uvolnit a vytvořit prostor pro kreativitu?

Dlouhodobě nenacházíte způsob, jak se vyrovnat s minulostí?

Zatěžují vás úzkostné a depresivní stavy?

Přemýšlíte o smyslu života? 

Psaní deníku vám pomůže najít vnitřní klid a stabilitu, zvlášť pokud si ho budete vést s podporou odborníka – terapeuta nebo kouče.

Přínosy psaní rukou

Důležité je, abyste si deník psali ručně. Psaní rukou má spoustu přínosů popsaných ve vědeckých studiích. Jeho pozitivním účinkům na rozvoj poznávacích funkcí mozku se věnují vědci z Univerzity v Indianě, podle nichž nejen zvyšuje kreativitu, ale doprovodné fyzické vjemy jako zvuk provázející tahy perem, vůně papíru, případně inkoustu pomáhají udržet pozornost v přítomném okamžiku, což pozitivně ovlivňuje koncentraci a zároveň uvolňuje napětí.

Podle některých odborníků psaní poznámek rukou usnadňuje studentům pochopení učiva a ti, kdo píší ručně, také lépe čtou. Zastánci častějšího používání ručního psaní, které v každodenním životě často ustupuje mačkání tlačítek na klávesnici, argumentují také tím, že tvoření písmenek na papíře a vzhled rukopisu dodává textu emoce (více s můžete dočíst zde).

Pozitivních vlivů psaní rukou si všímá také novinářka a spisovatelka Nancy Olson v magazínu Forbes. Mimo jiné zmiňuje, že psaní rukou v mozku stimuluje aktivity podobné meditaci a v dnešní hektické době nám umožňuje zpomalit.

Jak si psát deník

Zmiňované přínosy psaní rukou jsou pádnými důvody, proč si pro deník obstarat nějaký pěkný blok či sešitpero, které se dobře drží a lehce klouže po papíře. 

Psaní deníku je dobré se věnovat pravidelně jako činnosti, na kterou se  těšíte, protože vám umožňuje být sami se sebou. Měli byste na něj mít klid a soukromí.  Je užitečné vyhradit si pravidelný den a čas i příjemné místo. kde se budete cítit dobře.

A jakým způsobem si deník vést? Inspirovat se můžete některou z následujících metod: 

Autor konceptu expresivního psaní, psycholog James Pennebaker, vysvětluje transformační účinky této metody a její přínosy pro fyzické i duševní zdraví. Pomocí spontánního psaní o hlubokých osobních prožitcích a emocích, kdy se věnujete pouze psaní samotnému, aniž byste přemýšleli o struktuře, gramatice nebo smyslu textu, se můžete vypsat z trápení a odkrýt smysl života.

Spisovatelka Julia Cameron doporučuje nastartovat kreativitu pomocí tzv. ranních stránek, neboli morning pages. Tato metoda spočívá v tom, že po ránu spontánně a bez velkého přemýšlení popíšete několik stran papíru čímkoli, co vám přijde na mysl. Tím si utřídíte myšlenky a připravíte se na nový den. Popsané papíry si dál můžete zpracovat, nebo je prostě zmačkat a vyhodit s tím, že další den začnete s čistými listy.

O psaní coby formě terapie se zmiňuje také psychoterapeut Ben Furman ve své knize Nikdy není pozdě na šťastné dětství. Uvádí příklady klientů, kterým psychoterapeutické psaní formou vnitřní výměny dopisů s těmi, kdo je svým chováním nějak zranili, pomohlo vyrovnat se s negativními zážitky z minulosti.

Podstatné je, abyste při psaní deníku byli upřímní sami k sobě a nezůstávali na povrchu. Reflektování hlubokých prožitků a emocí vám pomůže je zpracovat a najít nové úhly pohledu na řešení problémů. Pokud by se stalo, že pocity, které ve vás psaní vyvolá, budou příliš silné nebo negativní, psaní přerušte a vraťte se k němu jindy. S tím, jak vést deník, aby pro váš život byl obohacujícím přínosem, vám opět může pomoct terapeut nebo kouč.

Moje vlastní zkušenost

Z vlastní zkušenosti vím, že psaní deníku funguje. Vedení osobního deníku s terapeutickou funkcí a autorského deníku pro spisovatele mě dovedlo až k napsání románu. Pokud byste uvítali podporu s tím, jak si deník vést nebo jak pro sebe maximálně využít přínosy psaní rukou, bez obav mě kontaktujte. Ráda vám poskytnu nezávaznou konzultaci k jedné ze svých služeb, koučování s psaním.  Prvotním vodítkem vám také může být pracovní list Na cestě ke změně_psaní, který si můžete zdarma stáhnout.

Závěrem

Na začátek tohoto článku jsem vložila citát amerického spisovatele Kurta Vonneguta o souvislosti mezi psaním a myšlením. Tato spojitost je skutečně těsná, neboť obojí vyžaduje mentální činnost mozku. Způsob našeho myšlení utváří náš život. Naše myšlenky však máme možnost ovlivňovat, což můžeme dělat kromě jiného tím, že si jich budeme vědomě všímat a reflektovat je například ve svém deníku. Přeji vám, aby psaní deníku vneslo do vašeho života změny, po kterých toužíte. Hodně štěstí!