Jak mi koučink může pomoct zjistit, na co mám talent?

 

V tomto článku bych vás ráda seznámila s novým pohledem na talent a nastínila, jakou podporu pro rozvoj talentu může poskytnout koučink.

Uspěju?

Jsem dost dobrý/á?

V čem jsou moje silné stránky?

Na co mám talent?

Čemu bych se měl/a věnovat nejvíc? A kdy?

Tyto a další podobné otázky si kladou studenti při výběru vysoké školy, absolventi stojící před volbou zaměstnání nebo třeba lidé, kteří hledají novou práci. S prosbou o radu se často obracejí na rodiče, kamarády, přátele, příbuzné, kolegy a známé. Někteří vyhledají pomoc výchovného poradce, kariérního centra, případně psychologa či kouče. Odborné vedení jim pomůže nejen najít odpovědi na výše uvedené otázky, ale také podpořit sebedůvěru a motivaci, aby se mohli věnovat tomu, čemu chtějí.

Jaká osobnost vás napadne jako první, když se řekne mimořádný talent? W. A. Mozart? Tiger Woods? Jaromír Jágr? A jak to vlastně je s talentem? Jeho chápání prochází vývojem.

„Ačkoli nám talent připadá jako něco předurčeného, ve skutečnosti máme poměrně velkou kontrolu nad tím, jaké dovednosti získáme, a každý z nás má větší potenciál, než bychom se kdy odvážili hádat.“ (Daniel Coyle: Tajemství talentu)

Vývoj vnímání toho, co je talent

 

Již od dob antiky se věřilo, že talent je dar od boha. V poslední době přibývá vědeckých studií, které dokazují, že talent není geneticky zakódován, jinými slovy, že s talentem se nerodíme. Odpověď na otázku, co tedy talent vlastně je, hledají vědci, psychologové, pedagogové, sportovní trenéři, rodiče a další. Na dané téma vychází řada vědeckých studií i populárně vědeckých publikací.

Nové pohledy na talent si všímají toho, že nezanedbatelné pro jeho rozvoj je prostředí, ve kterém vyrůstáme, a vliv rodičů. Je známo, že Mozartův otec, sám hudební skladatel s hlubokým zájmem o to, jak se děti hudbě učí, zapojil svého syna do intenzívního cvičení skládání hudby už ve třech letech (viz např. Geoff Colvin: Talent nerozhoduje).

 

Špetka talentu a zbytek dřina?

 

Setkali jste se možná s pravidlem 10 000 hodin nebo 10 let jako doby tvrdé práce, cvičení nebo tréninku potřebné k tomu, než se člověk stane špičkovým ve svém oboru. Stále více se ukazuje, že bez dřiny skutečně nelze dosáhnout mimořádných výsledků. Dřina je ale nepříjemná, proto se jí dlouhodobě nedokáže věnovat každý.

Existují způsoby, jak si tvrdou práci usnadnit. Mezi ně patří promyšlené cvičení zahrnující kromě jiného také posílené vnímání soustředěním na všechny smysly (více opět Geoff Colvin: Talent nerozhoduje). Promyšlené cvičení se neobejde bez budování a rozvíjení znalostí a s ním bezprostředně souvisejícího posilování paměti. K efektivnímu studiu, které vás dovede k dosažení vašich cílů, potřebujete také odhalit svou skutečnou vnitřní motivaci.

Co opravdu, ale opravdu chcete?

Čemu věříte?

Nakolik jste připraveni převzít zodpovědnost za vlastní učení, trénink, rozvoj a zlepšování v tom, čemu se chcete věnovat?

Člověk někdy tápe a nemá ujasněné životní hodnoty, nedokáže si sám stanovit priority, bez cizí pomoci nerozporná schopnosti, které potřebuje zdokonalit, aby na nich následně mohl pracovat. K tomu, aby něčeho skutečně dosáhl, potřebuje se pro to v první řadě rozhodnout. Důležité je mít jasný cíl a následně stanovené kroky, které k němu povedou. V rámci pravidelného cvičení hraje důležitou roli zpětná vazba.

A čím může k rozvoji vašeho talentu přispět koučink?

Zdá se vám, že je toho moc, co všechno potřebujete pohlídat, abyste mohli rozvíjet svůj talent? Je pravda, že člověk sám se někdy jen těžko rozhoduje, čemu potřebuje věnovat větší pozornost, a co naopak může pominout. Jednou z možností podpory, kterých na své cestě k rozvoji talentu můžete využít, je koučink.

Spolupráce s koučem vám pomůže nejen zorientovat se ve vlastních hodnotách, ale také určit si priority a odhalit vnitřní motivaci pro to, v čem konkrétně chcete svůj talent posilovat. Kouč vám poskytne oporu a vedení, abyste uspěli v dosažení toho, pro co jste se rozhodli, a abyste cestu ke svému cíli nevnímali jako dřinu, ale radost z postupných kroků, které vás k němu dovedou. Pod vedením kouče se dokážete na své cestě ke smysluplnému cíli udržet a odbočkami z hlavního směru se necháte zlákat v pouze proto, abyste si je blíže prohlédli, a mohli tak sami vyhodnotit, zda stojí za to prozkoumat je podrobně.

Součástí procesu, kterým vás kouč provede, bude také pravidelné vyhodnocování kroků na vaší cestě a zpětná vazba reflektující také práci s vašimi s emocemi včetně těch negativních, které se při zdolávání překážek přirozeně objevují.

Koučink jako forma rozvoje organizací

Víte, že organizace, vzdělávací a další instituce, které chtějí vyniknout, mají speciální rozvojové, tréninkové, koučovací a mentorské programy?  Samozřejmou součástí podpory zaměstnanců, případně studentů, jsou u nich (sebe)rozvojové aktivity. Dobří manažeři i učitelé pečují o lidi ve svých organizacích tak, že podporují jejich zapálení, probouzejí a udržují motivaci a také dokážou pracovat s jejich i svými vlastními emocemi. Ověřte si, zda právě váš zaměstnavatel nebo vaše škola nabízí koučink, a projevte zájem o svůj vlastní rozvoj.

„I am not a teacher, but an awakener.“ („Nejsem učitel, ale buditel.“ Robert Frost)

„Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.“ („Vzdělávání neznamená plnit nádobu, ale zapalovat oheň.“ Willam Butler Yeats)

Pokud jste se koučinkem zatím osobně nesetkali, je pochopitelné, že váháte, jestli pro vás bude vhodný. Nebojte se vyzkoušet ho v rámci nezávazné ochutnávky, abyste si mohli ověřit, že spolupráce s koučem pro vás osobně bude to pravé a že si s koučem takzvaně „sednete“.

 

Závěrem mi dovolte osobní postřeh: práci na sobě, a to nejen na svých talentech, ale obecně na svém seberozvoji, vnímám jako nikdy nekončící celoživotní záležitost zahrnující věnování dostatečné pozornosti sám/sama sobě, pozorování a vnímání toho, jaký život vedu, nakolik mě můj život naplňuje a do jaké míry je v souladu s mou vnitřní svobodou, autenticitou a s mými hodnotami.