Jak se rychle naučit anglicky?

Kdykoli mi někdo položí tuto otázku, zeptám se:

Co pro vás znamená rychle?

A co přesně pro vás znamená naučit se anglicky?

Debaty na toto téma slýchám často, obvykle s důrazem na slova rychle nebo efektivně. Asi souhlasíte s tím, že bez angličtiny se dnes obejde málokdo. Samozřejmě jde o to, jakou angličtinu potřebujete právě vy, tj. v jakých situacích ji používáte, co potřebujete sdělit, jestli hodně mluvíte nebo spíš píšete, případně studujete anglické texty.

Jistě si dovedete představit, že každý z následujících uživatelů jazyka se při studiu angličtiny zaměří na trochu jinou slovní zásobu, gramatiku a to, čemu se říká jazykové funkce:

  • turista na dovolené, který hledá cestu do hotelu,
  • manažerka pobočky prezentující firmu na poradě vedení v zahraničí,
  • výrobce triček z unikátního materiálu, co chce uspět na mezinárodním trhu,
  • kosmetička poskytující služby cizincům,
  • počítačový programátor,
  • studentka, která potřebuje uspět u povinné zkoušky z angličtiny.

Z uvedených příkladů je jasné, že připravit kurz angličtiny tak, aby splnil cíle a očekávání všech, je pořádný oříšek. Zvlášť když každý z nich je na trochu jiné úrovni, má jiný styl učení, odlišnou zkušenost nebo dokonce mentální blok z předchozího studia. A někomu ke všemu berou chuť pustit se do angličtiny informace o tom, že Češi v ní nevynikají (konkrétní údaje k tomu, jak jsou na tom Češi s angličtinou, nejdete níže).

Nabízím vám svůj pohled na věc: za jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zvládnout angličtinu, považuji jazykový koučink.

Co je jazykový koučink?

Jazykový koučink kombinuje výuku s koučováním.  Učíte se, co opravdu potřebujete pro situace, kdy angličtinu používáte. Kouč jako odborný průvodce zodpovídá za vedení procesu učení. Ten je založen na vysoce individuálním přístupu a platí pro něj obecné koučovací principy, tj. student/klient si na základě odpovědí na vhodně volené otázky sám stanovuje cíle učení a s podporou kouče postupně realizuje kroky, které ho k tomuto cíli dovedou.

Na základě vzdělávacích potřeb klienta zpracovává kouč podpůrné materiály. Běžně jazykový koučink probíhá prostřednictvím aktivního používání jazyka, bez učebnic a výsledky jsou průběžně vyhodnocovány ve vztahu ke stanoveným cílům.

Jak se motivovat k učení?

Základem každého úspěšného učení je motivace. Když má člověk jasno, proč se něco učí, je pro něho jednodušší stanovit si – s odbornou podporou – co přesně se potřebuje naučit a jak toho dosáhne.

Jazykový koučink umožňuje odhalit skutečnou vnitřní motivaci díky vhodně zvoleným otázkám. Zároveň respektuje individuální styly učení a vzdělávací potřeby. Díky tomu všemu je možné stanovit cíle na míru každému klientovi a nalézt takové cesty k jejich dosažení, které vyhovují právě jemu.

Příklady otázek na motivaci

Co získáte, až se naučíte anglicky?

Jak přesně poznáte, že už máte angličtinu, jakou potřebujete?

V čem bude váš život jiný, až zvládnete angličtinu?

Představte si, že už umíte anglicky tak, jak potřebujete. Jaký je to pocit?

Zavřete oči a sledujte vnitřní film, kde vy jste hlavní postava, která umí anglicky. Jak popíšete svůj filmový příběh?

Nejprve si poctivě odpovězte na všechny uvedené otázky. Potom se zaměřte na to, co konkrétně byste podle vás měli umět, abyste ovládali angličtinu tak, aby sloužila vašim potřebám. Jaký okruh slovní zásoby budete potřebovat? V jakých situacích budete anglicky mluvit, číst, psát, poslouchat? Jaká budou témata, o kterých budete komunikovat? A co přesně budete při své komunikaci potřebovat sdělit  posluchačům, čtenářům nebo účastníkům rozhovoru? Čemu v textech nebo při poslechu budete potřebovat rozumět především?

Další kroky k dobré angličtině

Následně si s jazykovým koučem nastavíte cíle pro konkrétně dohodnuté období a domluvíte se na cestách, jak k nim dojdete – podle toho, jaké tempo vám vyhovuje, jaké jsou metody, příp. techniky, díky kterým se vy osobně nejvíc naučíte, s jakými typy textů potřebujete pracovat nebo nejraději pracujete, co vám bude příjemné a užitečné číst, poslouchat nebo sledovat, abyste si co nejvíc rozšířili slovní zásobu apod. A ze všeho nejdřív začnete stanovením vaší aktuální úrovně v angličtině (dříve začátečník – mírně pokročilý – pokročilý, dnes úrovně A1 – C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Dobrá angličtina je stále konkurenční výhoda

Dobrá angličtina vám umožní vystoupit z davu, protože pořád existuje hodně Čechů, kteří se anglicky nedomluví. Podle průzkumu globální vzdělávací společnosti EF Education First, která každoročně sestavuje celosvětový žebříček států, kde lidé nejlépe ovládají angličtinu jako druhý jazyk, se ČR sice objevuje ve skupině zemí s „high proficiency“, ale v rámci Evropy si moc dobře nevede. Celosvětově se nejčastěji pohybuje kolem 20. místa a zajímavé je, že v r. 2021 její pozice klesla na příčku 27 (pro srovnání: 2021 – 27. místo, 2020 – 19, 2019 – 23, 2018 – 20, 2017 – 20). Žebříček stabilně vede Holandsko následované nejčastěji skandinávskými zeměmi (pouze v roce 2018 své prvenství ztratilo na úkor Švédska).

Výsledky průzkumu Eurostudent VII, který zpracovalo Centrum pro studium vysokého školství, ukazují, že Pětina českých vysokoškoláků pořádně neovládá žádný cizí jazyk.

Na druhou stranu je fakt, že Češi se hodně podceňují a ostýchají se angličtinu používat z obavy, aby nedělali chybu nebo se „neztrapnili“. Tento názor zastává také Bronislav Sobotka, jeden z nejvyhledávanějších učitelů angličtiny, který má na svém YouTube kanále víc než 160 tisíc odběratelů.

Závěrem

Věděli jste, že …

  • většina polyglotů se naučila jazyky mimo školu?
  • jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se naučit jazyk, je psaní?

Jazykový koučink je vhodný pro každého, kdo se chce učit, co opravdu potřebuje, a postupovat při tom vlastním tempem. Jde o formu vzdělávání, která odbourává bloky v učení se cizímu jazyku a rozvíjí jazykové dovednosti pomocí konverzace v přátelské atmosféře.

Co můžete čekat od jazykového koučinku v mém podání?

Vycházím z principů „učení přátelského k mozku“ (brain-friendly learning). Inspirovala jsem se u Rachel Paling, autorky konceptu Neurolanguage Coaching, se kterou jsem se osobně setkala. Moje role spočívá v respektování klientových individuálních vzdělávacích potřeb a v poskytování maximální podpory z hlediska jazyka, metod i podpůrných materiálů. Kromě jiného ukazuji klientům výhody psaní pro rozvoj komunikace. 

Nejste si jistí, zda je koučink vhodný i pro vás?

Pokud váháte, jestli do jazykového koučinku skutečně jít, mohu vás ubezpečit, že vaše obavy a nejistota jsou naprosto přirozené. Ano, jazykový koučink vyžaduje čas a určitou investici a znamená intenzívní práci na vlastním vzdělávání, která se neobejde bez vynaložení energie. Odměnou vám bude odhalení vaší skutečné vnitřní motivace k učení, radost a uspokojení z vlastního pokroku. Kromě jiného zapomenete, že jste se někdy při učení angličtiny báli dělat chyby.

Potřebujete vědět víc?

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete něco objasnit podrobněji, bez obav se na mě obraťte, ráda Vám vše vysvětlím. Můžete mě kontaktovat písemně nebo telefonicky.

Nechcete si nechat ujít nový článek?

Píšu o koučování, psaní, starostech i radostech autorů. Podpořím vás v osobním rozvoji, kreativitě i k větší chuti k psaní. Jdete se mnou do toho?